Thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2012

[Vietsub] Samurai 7 - 26/26
·       Tựa đề gốc : Samurai Sebun
·       Tựa tiếng Anh : Samurai 7
·       Tựa tiếng Việt : 7 Samurai
·       Thể loại : Shonen, vin tưởng, hành đng, bi kch.
·       Số tập : 26 episodes
·       Cốt truyện và các nhân vật trong anime : wikipedia
·       Thời gian vietsub : 02/09/2010 - 16/06/2013
·       Thành viên tham gia project :
§  Translator : Tranhaidangst00 (ep 1 - 14) , Diamond Seredy Dalson (ep 15 - 17), Ngocsang118 (ep 18 - 21), KuroNeko (ep 22 - 26)
§  Others : Ngocsang118


Link Download
Xem Online

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

[Vietsub] Kishin Douji ZenkiTựa đề gốc (Kanji): 鬼神童子ZENKI
Tựa đề gốc (Roma-ji): Kishin Douji ZENKI
Tựa tiếng Anh: Demon God-Child ZENKI
Tựa tiếng Việt: Quỷ Thần Đồng tử ZENKI
[MANGA]
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Mystery, Humor, Bloody, Ecchi.
Số tập: 12
7 (tái bản)
Thời gian phát hành:
1992-1996 (Shounen Jump hàng tháng - NXB Shueisha)
2005 (tái bản - NXB Bamboo)
[ANIME]
Thể loại: TV Series
Số tập: 51 Eps
Thời gian phát sóng: 09-01-1995 đến 25-12-1995
Thời gian Vietsub: 12-7-2011 đến ?-?-?
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Humor
Các thành viên tham gia Project:
- Translator: Ngocsang118 + AzureKnight2008
- Others: Ngocsang118 ==================================================

Link Download 

Xem Online


Các link được đăng trên là ver 2, nếu các bạn không chờ xem ver 2 đc thì xem full ver 1 tại đây